Referat fra styremøte 25. august 2014

Hovedsaker

Solberg flerbrukshall – innspill til arkitektene

Tildeling av lokale aktivitetsmidler (LAM)

Brosjyre til kommunevalget 2015

Protokoll Ås IR 20140825