Innkalling til årsmøtet 2015 med sakspapirer

Styret i Ås idrettsråd innkaller til årsmøte 2015

Tid: Tirsdag 24. mars kl. 19:00
Sted: Klubbhuset til Ås IL v/Ås stadion

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret i Ås idrettsråd v/Magne Maurset nedenstående adresse senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med sakspapirer vil bli sendt medlemslagene på e-post senest én uke før årsmøtet og lagt ut på idrettsrådets hjemmesider http://www.aasidrettsraad.no
Hvert idrettslag kan stille på årsmøtet med fra 2 til 5 representanter i forhold til antall medlemmer i klubben, etter følgende nøkkel vedtatt på årsmøtet 2014:

1 – 100 medlemmer = 2 representanter. Gjelder de klubbene som ikke er listet opp under
101 – 400 medlemmer =3 representanter. Dette gjelder NMBUI, Ås Squashklubb, Ås Turnforening, Ås tennis- og badmintonklub og Ås Karateklubb
401 – 700 medlemmer = 4 representanter. Dette gjelder Ås IL Fotball
701 -> medlemmer = 5 representanter. Dette gjelder Ås IL og Nordby IL

Representanter må være valgt på årsmøtet i idrettslaget eller oppnevnt av styret i idrettslaget etter fullmakt, jf Lov for Ås idrettsråd. Når det gjelder representasjon på årsmøtet, vises det for øvrig til NIFs lov §2-4 (kjønnsfordeling) http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1

Foreløpig saksliste:
1. Godkjenning av de fremmøtte representantene

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Valg av dirigent, referent og to representanter til å underskrive protokollen

4. Årsmeldingen for 2014.

5. Regnskap for 2014 i revidert stand

6. Forslag til handlingsprogram for 2015

7. Program for idrettspolitisk møte i Ås våren 2015.

8. Innkomne forslag og saker

9. Budsjett for 2015

10. Valg

Årsmelding Ås IR 2014

Handlingsprogram Ås Idrettsråd 2015