Styremøte 5. mai – innkalling og protokoll

Styremøtet behandlet følgende saker

  • Rehabilitering av Åshallen – innspill fra kommunen v/Jens Hansen og Geir Åge Michelsen, Ås volleyballklubb
  • Innspill til flerbrukshall på Rustad skole
  • Modulskole
  • Ås tennisklubbs innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019
  • Søknad om økonomisk støtte til Ås IR
  • Idrettskonferanse med våre politikere i tråd med vedtak på årsmøte

Innkalling Ås IR 20150505

Protokoll ÅS IR 20150505