Innkalling og protokoll fra styremøtet 9. juni

Agenda

Mest orienteringssaker denne gangen, blant annet:

  • Status for arbeidet med fleridrettshall på Rustad og modulskolen på grusbanen ved Ås IL
  • Status for oppfølging av innspill til kommunens tiltaksplan
  • Status for rehabilitering av Åshallen
  • Hoppbakken ved Brønnerud skole – bør den rives eller ikke?
  • Idrettspolitisk konferanse til høsten

Innkalling Ås IR 20150609

Protokoll ÅS IR 20150609