Idrettspolitisk konferanse 27. oktober

Tirsdag 27. oktober kl 18.30-21.00, Ås kulturhus

Inviterte

  • Idrettslagene: ledere, styremedlemmer, trenere og andre engasjerte i lagene
  • Forvaltningen i Ås kommune – eiendomsavdelingen, oppvekst og miljø, rådmannen og teknisk sjef
  • De politiske partiene
  • Pressen

Formål

  • Samle idretten om felles mål og gi lagene anledning til å presentere sine ønsker og møte politikere og forvaltning
  • Gjøre politikerne oppmerksom på behovene og i stand til å se muligheter og løsninger for den lokale idretten
  • Etablere et utvalg som arbeider videre med en gjennomføringsplan for realisering av ønskene som kommer fram på konferansen. Utvalget skal bestå av representanter fra de politiske partiene, idrettslagene og Ås idrettsråd

Program idrettspolitisk konferanse