Varsel om årsmøte 2016

Styret i Ås idrettsråd innkaller til årsmøte for 2016

Tid: Torsdag 31. mars kl. 19:00
Sted: Klubbhuset til Ås IL v/Ås stadion

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret i Ås idrettsråd v/Thor Ringstad, thor@thricon.no, innen onsdag 16. mars.

Tilgang til fullstendig saksliste og sakspapirer vil bli sendt medlemslagene på e-post senest en uke før årsmøtet og publisert på denne nettsiden.

Hvert idrettslag kan stille på årsmøtet med fra 2 til 5 representanter i forhold til antall medlemmer i klubben, etter følgende nøkkel vedtatt på årsmøtet 2014:

1 – 100 medlemmer = 2 representanter. Gjelder de klubbene som ikke er listet opp under

101 – 400 medlemmer =3 representanter. Dette gjelder NMBUI, Ås squashklubb, Ås turnforening, Ås tennisklubb og Ås karateklubb

401 – 700 medlemmer = 4 representanter. Dette gjelder Ås IL Fotball

701 -> medlemmer = 5 representanter. Dette gjelder Ås IL og Nordby IL

Representanter må være valgt på årsmøtet i idrettslaget eller oppnevnt av styret i idrettslaget etter fullmakt, jfr Lov for Ås idrettsråd. Når det gjelder representasjon på årsmøtet, vises det for øvrig til NIFs lov §2-4 (kjønnsfordeling) http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1

Foreløpig saksliste

  1. Godkjenning av de fremmøtte representantene
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, referent og to representanter til å underskrive protokollen
  4. Årsmeldingen for 2015.
  5. Regnskap for 2015 i revidert stand
  6. Forslag til handlingsprogram for 2016
  7. Innkomne forslag og saker
  8. Budsjett for 2016
  9. Valg