Årsmøtet for 2016 vel i havn

Gledelig med så stor deltakelse, i alt 15 representanter stilte. Idrettsrådet har nå fått ny leder i Jan Axel Næss fra Ås IL fotball. Nestleder er nå Thor Ringstad som tok gjenvalg for to nye år, mens Jørn Jantzen ikke tok gjenvalg. Ny vara er Steffen Emhjellen, Ås tennisklubb.

Protokoll Ås IR Årsmøte 20160331