Årsmøte 2018

Ås idrettsråd innkaller til årsmøte 2018
Tid : Onsdag 4. april 2018 klokken 20.00
Sted : Klubbhuset Ås stadion

Innkalling,  saksliste og sakspapirer finnes her