Søknadsfrist 1. mai for halltid skoleåret 2018-2019

Søknadsfrist 1. mai for halltid skoleåret 2018-2019

Frist for å søke om halltid til fast trening og arrangement i idretts- og svømmehallene for skoleåret 2018-2019 er 1. mai. Nå er det også mulig å søke om halltid i Solberg flerbrukshall.   Husk at søknad skal sendes av styret eller daglig leder i idrettslaget/foreningen.

Elektronisk søknadsskjema og nærmere veiledning finner du på kommunens nettside:
http://www.as.kommune.no/nordbyhallen.406808.no.html