Årsmøte 2019

Ås idrettsråd innkaller til årsmøte 2019 
Tid : Mandag 18. mars 2019 klokken 19.00
Sted : Klubbhuset Ås stadion

Innkalling,  saksliste og sakspapirer finnes her