Brev/mail sendt til politikere og administrasjon i Ås kommune 13/2-19

Brev/mail sendt til politikere og administrasjon i Ås kommune 13/2-19

Hei

Vi i Ås Idrettsråd vil takke for ett godt samarbeid med administrasjonen og politikerne i Ås kommune i året som har gått. Viktige beslutninger er tatt og gjennomført. Vi har sammen fått rehabilitert Ås og Nordby stadion, ferdigstilt ny hall ved Solberg skole, og vedtatt ny fleridrettshall med løpebane og eget turnanlegg i samarbeid med fylkeskommunen. I tillegg er Idretten i Ås aktive med i prosessen om ny fleridrettshall ved nye Åsgård Skole.

De nye hallene vil gi ett betydelig løft for hallidrettene i Ås, samt at flere idretter får forbedret sine treningsfasiliteter i vinterhalvåret. Ås vil i løpet av de neste årene gå fra å være dårligst i klassen, når det gjelder idrettshaller, til å være blant de bedre.

Det går nå mot lokalvalg og vi håper og tror at idrett og Idrettsanlegg vil være en viktig del av valgkampen til politikerne våre. Selv om det har skjedd mye positivt i 2018 er det fortsatt flere ting som gjenstår. Vi ønsker her å trekke frem flere kunstgressbaner, nytt svømmeanlegg i Ås sentrum og tilrettelegging for rullestolbrukere på den innendørse bueskytingsbanen.

Ås er nest dårligst i fylket når det gjelder kunstgressbaner og vi håper at dere løfter det opp i lokalvalgkampen. Vi trenger flere baner.

For alle innbyggerne i Ås Kommune vil en ny svømmehall i nærheten av Ås sentrum være viktig. Med en ny hall vil vi få bedre svømmeopplæring, bedre folkehelse og det vil bli vesentlig bedre treningsforhold for våre aktive svømmere og vannpolospillere.

Funksjonshemede har i Ås som i mange andre kommuner ett begrenset aktivitetstilbud. Bueskytter i Ås har ett godt tilbud, til blant annet rullestolbrukere, der de kan trene og på lik linje og sammen med funksjonsfriske. Tilrettelegging for rullestolbrukere på treningsarenaen i bomberommet i kulturhuset vil være et løft for aktivitetstilbudet til rullestolbrukere i kommunen.

Idrettslig hilsen
Ås Idrettsråd
Eyvind H. Solbu