Årsmøte 2020

Ås idrettsråd innkaller til Årsmøte 2020 
Tid : Torsdag 6. februar 2020 klokken 20.00
Sted : Klubbhuset Ås stadion

Innkalling,  saksliste og sakspapirer finnes her