Avtale om salg av reklameplass

Avtale signert 121217

Ås Idrettsråd har inngått en avtale om salg av reklameplass i Nordbyhallen, Åshallen, Ås Stadion og Nordby Stadion. Ås Idrettsråd skal sørge for at reklameinntektene blir forholdsmessig fordelt til idrettslagene/klubber i Ås kommune.