Søknadsfrist 1. mai for halltid skoleåret 2018-2019

Søknadsfrist 1. mai for halltid skoleåret 2018-2019

Frist for å søke om halltid til fast trening og arrangement i idretts- og svømmehallene for skoleåret 2018-2019 er 1. mai. Nå er det også mulig å søke om halltid i Solberg flerbrukshall.   Husk at søknad skal sendes av styret eller daglig leder i idrettslaget/foreningen.

Elektronisk søknadsskjema og nærmere veiledning finner du på kommunens nettside:
http://www.as.kommune.no/nordbyhallen.406808.no.html

Idrettspolitisk konferanse 27. oktober

Tirsdag 27. oktober kl 18.30-21.00, Ås kulturhus

Inviterte

 • Idrettslagene: ledere, styremedlemmer, trenere og andre engasjerte i lagene
 • Forvaltningen i Ås kommune – eiendomsavdelingen, oppvekst og miljø, rådmannen og teknisk sjef
 • De politiske partiene
 • Pressen

Formål

 • Samle idretten om felles mål og gi lagene anledning til å presentere sine ønsker og møte politikere og forvaltning
 • Gjøre politikerne oppmerksom på behovene og i stand til å se muligheter og løsninger for den lokale idretten
 • Etablere et utvalg som arbeider videre med en gjennomføringsplan for realisering av ønskene som kommer fram på konferansen. Utvalget skal bestå av representanter fra de politiske partiene, idrettslagene og Ås idrettsråd

Program idrettspolitisk konferanse

Innkalling og protokoll fra styremøtet 9. juni

Agenda

Mest orienteringssaker denne gangen, blant annet:

 • Status for arbeidet med fleridrettshall på Rustad og modulskolen på grusbanen ved Ås IL
 • Status for oppfølging av innspill til kommunens tiltaksplan
 • Status for rehabilitering av Åshallen
 • Hoppbakken ved Brønnerud skole – bør den rives eller ikke?
 • Idrettspolitisk konferanse til høsten

Innkalling Ås IR 20150609

Protokoll ÅS IR 20150609

Styremøte 5. mai – innkalling og protokoll

Styremøtet behandlet følgende saker

 • Rehabilitering av Åshallen – innspill fra kommunen v/Jens Hansen og Geir Åge Michelsen, Ås volleyballklubb
 • Innspill til flerbrukshall på Rustad skole
 • Modulskole
 • Ås tennisklubbs innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019
 • Søknad om økonomisk støtte til Ås IR
 • Idrettskonferanse med våre politikere i tråd med vedtak på årsmøte

Innkalling Ås IR 20150505

Protokoll ÅS IR 20150505