Dialogmøter med Ås kommune

Dialogmøte med Ås kommune 6. desember 2019:

Refarat dialogmøte med idrettsrådet 06.12.2019

Dialogmøte med Ås kommune 23. mai 2019:

Refarat dialogmøte med idrettsrådet 23.05.2019

Dialogmøte med Ås kommune 16. oktober 2018:

Refarat dialogmøte med idrettsrådet 16.10.2018

Dialogmøte med Ås kommune 31. august 2017:

Referat dialogmøte mellom idretten og Ås kommune – oppdatert