Høringsuttalelser

Høring – Innspill til idrettsmeldingen

Høringsbrev Idrettsrådene i Akershus

Høringsnotat fra NIF 31 oktober

Ås IR høringsuttalelse til Idrettsmeldingen

Høringsuttalelse fra Ås idrettsråd angående områdereguleringsplan Ås Sentralområde sendt 9. august 2019:

Ås Idrettsråd høringsuttalelse Områdereguleringsplan Ås Sentrumsområde

Høringsuttalelse knyttet til ny fleridrettshall ved Ås videregående skole:

Ny fleridrettshall ved Ås VGS – Høringsuttalelse fra Ås IR sendt 7. november 2018