Lokalvalget 2015 – hva kan ditt parti gjøre?

Akershus idrettskrets og Ås idrettsråd har utarbeidet en brosjyre som vil være til god hjelp for de politiske partiene når de foran kommende lokalvalg skal analysere dagens situasjon i kommunen og prioritere sine politiske tiltak for klubbutvikling, anleggsutbygging og bedre folkehelse.

Brosjyre til lokalvalget 2015